Είδη καθαρισμού ανώτερης ποιότητας!

Χλώριο

Υγρά πιάτων

Υγρά γενικού καθαρισμού

Σκόνες καθαρισμού

Οινοπνεύματα

Υγρά για λίπη κουζίνας

Υγρά για άλατα μπάνιου

Υγρά τζαμιών

Είδη οικιακής χρήσης

Παράδοση πολλών ετών στον τομέα των απορρυπαντικων !