Είδη καθαρισμού ανώτερης ποιότητας!

Χλώριο

Υγρά πιάτων

Υγρά γενικού καθαρισμού

Σκόνες καθαρισμού

Οινοπνεύματα

Υγρά για λίπη κουζίνας

Υγρά για άλατα μπάνιου

Υγρά τζαμιών

Είδη οικιακής χρήσης

Σκεφτείτε καθαρά ... σκεφτείτε REX

Από το 1954 με είδη καθαρισμού ανώτερης ποιότητας!