ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να λάβετε δελτία δεδομένων ασφαλείας παρακαλώ στείλτε e-mail στην διεύθυνση info@rexhellas γράφοντας σαν θέμα την λέξη msds και το όνομα του είδους.

REX HELLAS - Αιγαίου 14, ΝΕΑ EΥΚΑΡΠΙΑ, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ: +30 2310682708